MyTotem

Wat is MyTotem?

Mensen zitten vol verhalen. Verhalen horen bij locaties. Ze zijn altijd ergens gebeurd. MyTotem probeert die verhalen te vangen en te bewaren op de locatie zelf. MyTotem bedenkt, ontwikkelt en produceert verhalen-projecten, verhalenkaarten, luister- en verteltochten, fietstochten met verhalen, publieksparticipatie, location based audio apps for smartphones, biografisch werk, tentoonstellingen en nieuwe dingen die nog komen. MyTotem is een advies- en productiebureau voor verhalenprojecten, of anders gezegd een verhalenmakelaar.

Je eigen verhaal op papier?

Of ben je een echte rasverteller en maken we er meteen een audiotour van! Dat kan! Kijk op MyTotem-Levensverhalen.nl voor meer informatie, werkwijze en tarieven.

Archive for the ‘Cultureel erfgoed’ Category

Als kunst niet meer opvalt

Op zaterdag 20 en zondag 21 april 2013 vindt vlakbij Utrecht het Weekend van de Vergeten Kunst plaats. Tussen 11.00 en 17.00 uur kun je bij twaalf openbare kunstwerken in Hollandsche Rading, Maartensdijk, Groenekan, De Bilt en Bilthoven je laten verrassen door unieke werken van kunstenaars, musici, dichters, zangers en performers. Vrije toegang. Een fietsroute en een audiotour (beide by MyTotem) verbindt de kunsten in de dorpen aan elkaar. Na het weekend is alles weer verdwenen, maar de aandacht voor de kunstwerken hopelijk niet. Zie ook het artikel hierover in het AD.

“Iedereen zijn eigen bordje”

“Iedereen zijn eigen bordje” is de titel van een uitgebreid artikel over MyTotem in het blad GM2, een tijdschrift over geschiedenis, geografie, monumenten en musea  (herfstnummer van jrg 12 nummer 47,  pag. 30 en 31.). De journalist gaat vooral in op persoonlijke verhalen en herinneringen in audiotours.

Zonder verhaal geen geschiedenis

(Gastblogger Anne Doedens)

Als nieuwsgierig mens vind ik geschiedenis erg belangrijk en ook erg leuk. Geschiedenis belangrijk? Zeker! Het is zoals de historicus Johan Huizinga zei: ‘Geschiedenis is de geestelijke vorm waarin een cultuur zich rekenschap geeft van haar verleden.’ Geen enkele samenleving kan zonder rekenschap van vroeger. Het heden kan niet zonder vroeger. Echt bewustzijn van het “nu” kan dus niet anders dan historisch bewustzijn zijn. Wie dat ontkent, doet het mens-zijn tekort.

Geschiedenis leuk? Diezelfde Huizinga schreef beeldend over de Spelende Mens: zonder spel geen beschaving. Zonder herbeleefde beschaving geen humaniteit. Dat spel kan leuk zijn én ernstig zijn, maar is altijd boeiend. (Toneel)spelen brengt een verhaal tot leven. Toneel is herbeleven en (her)leven is toneel.

Geschiedenis is dus belangrijk én leuk. Daarom vertel en schrijf ik graag over de Gouden Eeuw, over de honderden schepen die Vlieland passeerden in de 17de eeuw, op weg naar de Oostzee en Oost-Indië. En kijk ik met grote belangstelling uit naar het spel dat Sail Harlingen in 2014 wordt, met Tall Ships in die Friese haven die de glorie van de Grote Zeilvaart tot leven proberen te brengen.

Daarom praten Jan Houter (“Jan van Vlieland”) en ik met de mensen van musea en gemeenten in het waddengebied over manieren om bij die gelegenheid het maritieme verleden van Harlingen, Vlieland en Terschelling nog nadrukkelijker naar voren te brengen. En daarom hebben we de “Stichting 1666” opgericht tot behoud van maritiem erfgoed. 1666 was een rampjaar voor Vlieland en Terschelling; een jaar uit de Tweede Engelse oorlog waarin veel zaken en personen samenkwamen. De koningen Lodewijk XIV en Karel II, en ook Johan de Witt, De Ruyter, niet te vergeten het Engelse en het Nederlandse handelsbelang en ten slotte de ondergang van de grootste koopvaardersvloot ooit in Nederlandse wateren. De rampspoed trof in 1666 heel Nederland, want de eilanden waren maritieme en commerciële sleutelposten in onze Gouden Eeuw.

Tijdvakken veranderen. Wat ooit onvoorstelbaar was voor de tijdgenoot, werd voor zijn kinderen realiteit. Het kan verkeren. Daarom heb ik een grote liefde voor geschiedenis én voor het verhaal. Want zonder verhaal geen geschiedenis.

Dr. Anne Doedens

Anne Doedens is een historicus die zich met veel passie al meer dan een halve eeuw met geschiedenis bezighoudt. Hij publiceert over de Nederlandse geschiedenis van de 16de tot en met de 20ste eeuw. http://www.annedoedens.com/