MyTotem

Wat is MyTotem?

Mensen zitten vol verhalen. Verhalen horen bij locaties. Ze zijn altijd ergens gebeurd. MyTotem probeert die verhalen te vangen en te bewaren op de locatie zelf. MyTotem bedenkt, ontwikkelt en produceert verhalen-projecten, verhalenkaarten, luister- en verteltochten, fietstochten met verhalen, publieksparticipatie, location based audio apps for smartphones, biografisch werk, tentoonstellingen en nieuwe dingen die nog komen. MyTotem is een advies- en productiebureau voor verhalenprojecten, of anders gezegd een verhalenmakelaar.

Je eigen verhaal op papier?

Of ben je een echte rasverteller en maken we er meteen een audiotour van! Dat kan! Kijk op MyTotem-Levensverhalen.nl voor meer informatie, werkwijze en tarieven.

Archive for the ‘Musea’ Category

Modderen met musea

(Gastblogger Robert Wimmers)
Er waait een gure wind door het Nederlands museumlandschap. Met de regelmaat van de klok kondigen musea aan te moeten sluiten door het deels wegvallen van hun structurele subsidie. Toch klinkt er weinig maatschappelijk protest, anders dan uit de museumhoek zelf. Wat dat betreft voelt het huidige kabinet de tijdsgeest goed aan: deze bezuinigingen kosten hen geen kiezers. Is daarmee het failliet van het instituut museum bewezen? Objectief gezien eigenlijk wel. In alle redelijkheid kan gesteld worden dat musea zichzelf in hun huidige vorm als maatschappelijke voorziening hebben overleefd en nu de weg gaan van de stoker op de trein en de voddenboer met hondenkar. Tenzij het roer radicaal omgaat en men zich aanpast aan veranderende tijden.

Maar de veranderingen in de museumwereld zijn tot nog toe beperkt gebleven tot gerommel in de marges. De tijd is dus gekomen voor een grondige herijking van het instituut museum. Musea kenmerken zich, net als het onderwijs, door een zeer sterke aanbodfilosofie: de staf bepaalt wat zij op welke wijze aan het publiek voorschotelen. In een markt van schaarste of monopolies kom je daar nog mee weg. Musea concurreren echter al decennia op een immer uitdijende markt van mogelijkheden om de dag te vullen. Zij leggen het af tegen dagrecreatieve voorzieningen die een hoge mate van vermaak koppelen aan een lager instapniveau. De enige weg waarop musea als maatschappelijk verschijnsel kunnen overleven, is tegemoet te komen aan de vraag vanuit de markt.

Dat vereist een mate van ‘omdenken’ die slecht weinigen gegeven zal zijn en dit belooft dus weinig goeds. Het vraagt er namelijk om dat je je eigen bestaan en bestaansvorm indringend ter discussie stelt, het vraagt om over je eigen schaduw heen te stappen. Bovenal vraagt het aansluiting vinden bij sectoren waarvoor het marktdenken de normaalste zaak van de wereld is. Dat gaat veel en veel verder dan het op een iets andere manier, met een technisch snufje opgeleukt, aanbieden van hetzelfde. Alleen door een goed verhaal centraal te stellen en dode dingen tot leven te brengen zal men de interesse van het publiek hervinden, want verhalen, daar waren, zijn en blijven mensen dol op. Eigenlijk wil ik dus geen vitrine meer zien!

Robert Wimmers
sr. Adviseur Ruimtelijke Ordening en Recreatie bij Grontmij
en Voorzitter van Stichting Archeologisch Themapark Limes

De smid vertelt